select-image-middle
tab-image

Urbanistyka / Masterplan

 • wstępny budżet wraz z analizą struktury rozkładu kosztów dla realizacji inwestycji wielkoskalowych
 • na podstawie założeń urbanistycznych, pokazujemy podział kosztów - pokazujący relację między obiektami budowlanymi (w tym budynki mieszkaniowe, użyteczności publicznej i towarzyszące) a infrastrukturą
 • w trakcie pracy nad projektem, analizujemy wpływ na koszt opcji projektowych - jak szerokość zmiana wysokości i kształtu budynków, standard przestrzeni publicznej jak wielkość i jakość powierzchni zieleni, zróżnicowanie standardu nawierzchni drogowych i parkingowych, dodatkowe elementy architektoniczne i wiele innych
tab-image

Faza przedinwestycyjna

Zakres prac:

 • analiza dokumentacji na etapie wstępnej koncepcji
 • wizje lokalne obiektów remontowanych
 • współpraca z zespołem projektowym, wsparcie dotyczące technicznych rozwiązań (pod kątem kosztu realizacji)
 • tworzenie budżetu w układzie technologicznym
 • metoda tworzenia budżetu opiera się na ocenie maksymalnej ilości elementów policzalnych (jak kubatura konstrukcji, powierzchnie dachu, elewacji, itp.), z ograniczeniem roli analizy wskaźnikowej
 • uzgodnienie budżetu z klientem
 • doradztwo w zakresie zmian projektowych na etapie koncepcji, pod kątem dostosowania budżetu do oczekiwań klienta
tab-image

Przedmiary robót i kosztorysy jako element dokumentacji przetargowej

 • doradztwo w optymalizacji kosztów, z dostosowaniem do budżetu oczekiwanego przez klienta
 • weryfikacja dokumentacji, uwagi dotyczące koordynacji międzybranżowej
 • szczegółowe przedmiary na podstawie dokumentacji projektowej
 • kosztorysy na podstawie opracowanych przedmiarów
 • koordynacja pracy zespołu kosztorysantów
tab-image

Zarządzanie kosztami w trakcie realizacji inwestycji

 • przygotowanie przedmiarów jako załącznika dokumentacji przetargowej w formie uzgodnionej z klientem
 • przygotowywanie i koordynacja pakietu dokumentacji przetargowej
 • zarządzanie przetargiem – kontakty w Oferentami, proces pytań i odpowiedzi, zebranie Ofert
 • analiza porównawcza ofert na wykonawstwo inwestycji
 • uczestnictwo w negocjacjach, prowadzenie rozmów dotyczących wartości ofert
 • rekomendacja najlepszej oferty pod kątem kosztu
 • przygotowanie załączników kosztowych do umowy na roboty budowlane
tab-image

Realizacja inwestycji

 • rewizje budżetu
 • wycena kosztów zmian projektowych
 • zarządzanie zmianami
 • zarządzanie okresowymi przerobami
 • kontrola kosztów robót zamienny i dodatkowych
 • końcowe rozliczenie inwestycji